Grupa III

Nauczycielami oddziału są:

pani mgr Magdalena Adach
pani mgr Magdalena Jedlińska

 

 

 ROZKŁAD DNIA 

6:00-8:55 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
8:55-9:10 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
9:10-9:30 Śniadanie. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
9:30-10:00 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.
10:00-11:00 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu
11:00-11:15 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
11:15-11:45 II śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
11:45-12:00 Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej.   
12:00-12:45 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności społecznych oraz wyobraźni dziecka. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym  lub z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
12:45-13:15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.
13:15-13:30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
13:30-14:00 Obiad. Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
14:00-15:30 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.
15:30-16:00 Podwieczorek. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.
16:00-17:00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

 

86-031 Osielsko, ul. Bałtycka 21 - tutaj jesteśmy, zapraszamy do kontaktu :)  
 sekretariat @ przedszkole1osielsko.pl