Grupa II

Nauczycielami oddziału są:

pani mgr Ewelina Cyganowska
pani mgrAnna Grygiel

 

 ROZKŁAD DNIA 

6:00-8:30 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:30-8:40 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

8:40-9:10 Śniadanie. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

9:10-9:30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.

9:30-10:00 Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

10:00-10:35 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu.

10:35-10:45 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

10:45-11:15 II śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11:15-12:30 Odpoczynek. Relaksacja, muzykoterapia, bajkoterapia. Czynności samoobsługowe.

12:30-13:00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

13.00-13.30 Obiad. Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

13:30-15:30 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

15:30-16:00 Podwieczorek. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

16:00-17:00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Czynności organizacyjne.

86-031 Osielsko, ul. Bałtycka 21 - tutaj jesteśmy, zapraszamy do kontaktu :)  
 sekretariat @ przedszkole1osielsko.pl