Grupa I

Nauczycielami oddziału są:

pani mgr Sylwia Skirzewska
pani mgr Małgorzata Szczepaniak

 

 

 ROZKŁAD DNIA 

6.00-8.30 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:30-8:40 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

8.40-9.10 Śniadanie. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

9.10-9.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.

9:30-10:00 Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

10.00-10.35 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu.

10.35-10.45  Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

10:45-11:15 II śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.15-12.30 Odpoczynek. Relaksacja, muzykoterapia, bajkoterapia. Czynności samoobsługowe.

12:30-13:00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

13.00-13.30 Obiad. Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

13:30-15:30 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

15.30-16.00 Podwieczorek. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

16.00-17.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Czynności organizacyjne.

86-031 Osielsko, ul. Bałtycka 21 - tutaj jesteśmy, zapraszamy do kontaktu :)  
 sekretariat @ przedszkole1osielsko.pl